Bu Blogda Ara

5 Ocak 2015 Pazartesi

OK (İng. Tamam) Neyin Kısaltılmasıdır?

Bununla İlgili En Popüler Teori “All Correct”İn (Herşey Yolunda) Kasıtlı Olarak ’Oll Korreckt’ Biçiminde Yanlış Yazılması Ve Buradan Yapılan Kısaltma Olduğu Yönündedir. OK, Gülünç Olması İçin Sözcüklerin Yanlış Yazılmasının Moda Olduğu 1840’larda Boston Gazetelerinde Popüler Oldu.

Solaklar Daha Mı Zeki?

Şimdiye Kadarki Bilimsel Araştırmalar, Solakların Sağ Elini Kullananlardan Daha Yaratıcı Ya Da Zeki Olduğunu Göstermedi.

Mikroplara Da Mikrop Bulaşır Mı?

Evet. Mikroplara Da Bulaşan Daha Küçük Mikroplar Bulunuyor.

Yalnızca Su Ve Vitaminle Yaşanılır Mı?

Hayır. Vitamin Ve Minareller Kadar Enerji Üretmek Ve Hücrelerin Kendilerini Yenileyebilmesi İçin Karbonhidrat, Yağ Ve Proteine De Gereksinim Duyarız.

Neden Sumo Güreşçileri Şişman?

Ne Kadar Şişman Olurlarsa Rakiplerinin Onları Ringden Dışarıya Atması O Kadar Zorlaşır. En Ağır Sumocu 267 Kiloydu Ve Hiç Yenilmedi.

Kusursuz Görüş Nedir?

Göz Doktorlarında Bulunan Harfli Çizelgenin Tamamını 6 Metrelik Bir Uzaklıktan Görmek Kusursuz Görüşün İşaretidir.

Eski Türk Edebiyatında Bilinmeyen Kelimeler

Edebiyat-ı Cedide —–Yeni Edebiyat
Edebiyat-ı kadime —– Eski Edebiyat
Mensur                       = Düz Yazı
Şi’r-i kudema          = Eskilerin Şiiri
Havas Edebiyatı       = Yüksek Zümre Edebiyatı
Enderun Edebiyatı = Osmanlı Edebiyatı
Belagat                             Asıl anlamı “ulaşmak”, bir şeyin son noktasına erişmek
Fasib                                  ——-Açık anlaşılır ve akıcı
Payitaht                            ——–Başkent
Miftah Medreseleri      ——- Adını Türk Edebiyatına da Büyük Etki Yapmış Olan Arap Grameri ve belagati ile ilgili “Miftahu’l-Ulum” adlı eserden almış bir Osmanlı öğretim kurumudur.
İnşad                            Özellikli şiir okuma
Tevhid                          Allah’ın zat’ından, sıfat’larından, fiil’lerinden, onun birliğinden ve yüceliğinden söz eden genellikle kaside nazım biçimiyle yazılmış şiirlerdir.
Na’t                               Hz Muhammed için yazılmış şiirlerdir.
Hadis-i erba’in             Kırk hadis
Mirac                            İslam inancına göre Hz. Muhammed’in yedi kat göğü aşıp Allah’ın huzuruna görüşmesi mucizesi’dir.
Mevlid                          Asıl anlamı “doğum yeri” ya da “doğum zamanı”dır.
Mela’ike mukarrebin  “Yakın melek” anlamındadır.
Esmaü’l-hüsna          Güzel isimler
Mur                               Karınca
Ab-ı hayat                  Ölümsüzlük suyu
Kabe kavseyn           Yayın iki ucu kadar yakınlaşması
Mabed                         Klise
Büt                                 Put
Şeb-i kadr                   Kadir Gecesi
Vahdet-i vücud       Varlık Birliği
Peymane                    Kadeh
Mest                             Sarhoş
Beli                                Evet
Kesret                           Çokluk
Masiva                         Tanrı dışındaki her şey
Fena                              Yokluk
Beka                               Ebedilik
Ene’l Hak                      Ben Hakkım
Seyyare                        Gezegen
Seb’a-i seyyare          Yedi gezegen
Kamer, Mah               Ay
Şems                           Güneş, Hurşid
Ulvi                             Yüce
Ab, Ma                       Su
Nar                             Ateş
Hak, Türap               Toprak
Süfli                            Düşük
Hayvanat                 İnsan ve hayvanlar
Nebatat                    Bitkiler
Cemadat                  Cansız Varlık
Hazan                      Son bahar
Hezar, Andelib     Bülbül
Kebg                       Şahin, Keklik